Forside

Helårsbaderne Søens Folk i Rold Skov (i daglig tale Søens Folk) er en forening hvor vi nyder fællesskabet om badning i St. Økssø i Rold Skov - året rundt.

 

I vinterhalvåret fra 1. oktober til påske har vi en badstue med træfyret brændeovn hvor vi nyder varmen efter de kolde gys. Forår og sommer mødes de, som har lyst, ved søen til et søbad lørdag morgen kl. 8.00

 

Søens Folk har aktuelt ca 640 medlemmer i alderen fra 10 år og opefter.


Sæsonstart 1. oktober 2023


Var du medlem i sæsonen 2022/2023 og nu skal have fornyet medlemsskabet 2023/2024, så vil der under menupunktet For medlemmer komme 

mulighed for fornyelse/genptagelse af medmelskabet frem til april 2024 hvis du kom for sent til den ordinære fornyelse i 2023.


Var du ikke medlem i sæsonen 2022/2023, men har været medlem tidligere, så starter du "forfra" og skal tilmelde dig som nyt medlem og deltage i intro.